Wychowanie fizyczne w szkołach

Od wielu lat istniał w Polsce duży problem z zajęciami wychowania fizycznego w szkołach. Coraz więcej dzieci nie chciało w nich uczestniczyć i przez to rodzice decydowali się na całoroczne zwolnienia lekarskie z tego przedmiotu. Jest to duży błąd, ponieważ coraz więcej dzieci w Polsce właśnie z tego powodu cierpi z powodu otyłości i braku sprawności fizycznej.
Dzieci, które były mniej sprawne i grubsze wstydziły się przed swoimi rówieśnikami, co potęgowało tylko skalę zjawiska. Polski rząd rozpoczął więc walkę z tą niepokojącą sytuacją.
Po pierwsze, od nowego roku szkolnego wprowadzony został całkowity zakaz wystawiania przez lekarzy całorocznych zwolnień z zajęć wychowania fizycznego. Można dziecko jedynie zwolnić w wykonywania określonych ćwiczeń.
Poza tym, zmienił się również system samego oceniania dzieci na tychże zajęciach. Dzięki temu, nagradzane są one za samą chęć uczestniczenia w zajęciach i swoje starania, a nie za wyniki. Miejmy nadzieję, że te decyzje wpłyną korzystnie na stan zdrowia naszych dzieci oraz na zjawisko otyłości wśród młodzieży.

Previous post Kasze czy są zdrowe ?
Next post Dobra żywność ekologiczna